Trang chủ Thanh niên
Thanh Niên Năng Động In

Nhóm Thanh Niên Năng Động bao gồm các hội viên dưới 35 tuổi. Mục đích của nhóm là thúc đẩy sự tham gia của thành viên trẻ vào các sinh hoạt và phát triển Hiệp hội, phù hợp với các nguyên tắc và giá trị chung, và tích hợp ý kiến cũng như sự bận tâm về nghề nghiệp của các bạn trong các việc triễn khai các dự án của hiệp hội.

Trưởng Nhóm Thanh Niên Năng Động là một thành viên của Ban Chấp Hành của Hiệp hội, thực hiện việc họp nhóm mỗi tháng một lần.

Tuỳ theo sở thích và nguyện vọng của mình, thành viên Nhóm Thanh Niên Năng Động có thể đóng góp vào việc thực hiện các dự án của Hiệp hội, hoặc các dự án do các hội viên của Hiệp hội ủy thác; nhờ vậy, các bạn có được kinh nghiệm làm việc và xây dựng được các mối quan hệ hữu ích việc khởi nghiệp của các bạn.